Také FIO Banka má svůj vlastní spořící účet. V článku se dozvíte více o spořícím účtu u FIO banky, kteřá je jedinou Českou banky.